Startup Partipost huy động thành công 7 triệu USD do iGlobe dẫn đầu

Dien dan Doanh nghiep

Startup Partipost, nền tảng tiếp thị và thương mại có ảnh hưởng từ đám đông có trụ sở tại Singapore vừa huy động thành công 7 triệu USD do iGlobe dẫn đầu.

Với sự tham gia của các nhà đầu tư như Temasek’s Pavilion Capital, Taiwan Mobile, Cathay Venture và Quest Ventures.

Partipost đã thực hiện một báo cáo về tiếp thị người có ảnh hưởng ở Đông Nam Á vào năm 2022, “lực lượng song sinh” thúc đẩy các nhà tiếp thị thương hiệu hiện đầu tư tới một phần ba (33%) ngân sách tiếp thị của họ vào tiếp thị người có ảnh hưởng.

More

Singapore’s Partipost raises $7M led by iGlobe Partners
BT journalist Claudia Chong wins award for work on Singapore’s startup community

MORE PRESS