Hơn 40 quỹ cam kết đầu tư 1,5 tỉ USD vào startup Việt Nam

Forbes Vietnam

Trong khuôn khổ Diễn đàn Quỹ đầu tư Khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2022 (Vietnam Venture Summit 2022), hơn 40 công ty đầu tư mạo hiểm ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Indonesia, Hoa Kỳ và Việt Nam cam kết đầu 1,5 tỉ USD vào startup tại Việt Nam trong các năm tới.

Các quỹ đầu tư kỳ vọng thông qua mối hợp tác, họ có thể cùng startup duy trì tăng trưởng và tăng năng lực cạnh tranh với các công ty khởi nghiệp trong khu vực và trên toàn cầu. Điều này sẽ góp phần xây dựng thế hệ kỳ lân tiếp theo có thể niêm yết trên các sàn giao dịch ở nước ngoài.

Tại diễn đàn 2022, hơn 40 quỹ công bố con số cam kết đầu tư 1,5 tỉ USD vào startup tại Việt Nam trong các năm tới.

Năm 2021, các công ty khởi nghiệp Việt Nam huy động hơn 1,4 tỉ USD vốn đầu tư thông qua 165 giao dịch, tăng 1,6 lần so với năm 2019, với 894 triệu USD và 126 giao dịch.

More

Singapore VCs see tremendous opportunities in Southeast Asia startups
Over 40 VCs commit to invest a total of $1.5b in Vietnamese startups by 2025

MORE PRESS