Quest Ventures ecosystem speech in Vietnam and launch of Vietnam Angel Network

Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST)

Quest Ventures Khor Qianyi gave a speech on the development of a national entrepreneurial ecosystem at the global stage. The establishment of the Vietnam Angel Network, of which Quest Ventures James Tan is a member of the founding board of advisors, was also mentioned.

“Ngoài ra, Chương trình cũng còn một số bài diễn thuyết quan trọng của các diễn giả khác như;… bà Khor Qianyi đến từ Qũy đầu tư mạo hiểm Quest Ventures, Singapo với bài diễn thuyết chia sẻ về kinh nghiệm quốc tế về những sáng kiến đặc thù cho địa phương để thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia.

Tại chương trình cũng đã ra mắt “Hiệp hội nhà đầu tư thiên thần Việt Nam – Vietnam Angel Network”; Lễ ký kết hợp tác giữa OIV và French Tech Viet – là một cộng đồng và một mạng lưới trực tuyến được hỗ trợ bởi Chính phủ Pháp; Lễ ký kết hợp tác giữa VAN và Hiệp hội Nhà đầu tư thiên thần Đông Nam Á – Business Angel Network of Southeast Asia (BANSEA).”

More

Angel investments change the world one investment at a time
The Singaporean companies poised to become next unicorns

MORE PRESS